Dakterras maken

Voor het maken van een dakterras moet een bouwkundige beoordelen of de constructie sterk genoeg is om het extra gewicht te dragen. Een paar mensen op het dak betekent algauw een paar honderd kilo, en natte aarde in plantenbakken weegt 18oo kg per m³.
Bij de beoordeling zijn bouwtekeningen van uw huis een nuttig hulpmiddel. Ze zijn mogelijk te verkrijgen bij Bouw- en Woningtoezicht.
Als het pand niet van u is, moet u voor het maken van een dakterras schriftelijke toestemming van de eigenaar hebben.
Bij een dakterras is een balustrade noodzakelijk om te voorkomen dat u eraf valt. Zo’n balustrade kunt u beter niet aan het dak of boeideel vastmaken, want dat geeft aanleiding tot lekkage. Beter is het om de balustrade onder het boeideel aan de bouwmuur te bevestigen.
Het vervaardigen van de balustrade vereist maatwerk. Hij moet minstens 110 cm hoog zijn en zodanig geconstrueerd dat kinderen er niet onderdoor kunnen glijden. Voor kinderen mag de spijlafstand niet meer dan ,s cm bedragen.
De balustrade moet een open constructie hebben, omdat de windbelasting en -overlast dan minder zijn dan bij een dichte constructie.
De terrasvloer wordt gemaakt van drainagetegeis die op speciale rubber plaatjes (‘tegeldragers’) worden gelegd. Door de tegeldragers kan het heinelwater ongehinderd naar de afvoer lopen. Ook zorgen de tegeldragers ervoor dat het gewicht van de tegel en de belasting op de tegel gelijkmatig worden verdeeld.
De dakbedekking bij een dakterras met drainagetegels moet u uitvoeren met een toplaag die bestaat uit gemodificeerde bitumen, al dan niet afgewerkt met leislag.
Op dakbedekkingen die zijn geballast met grof grind, kunt u de dakterras- vloer eventueel maken van vlonders van duurzaam hout. Ze mogen niet kunnen opwaaien.
De vlonders worden op rubber tegeidragers gelegd, om de afvoer van hemelwater mogelijk te maken. Een probleem op de lange duur is dat de draagbalkjes (minimaal 70 x 70 mm) van de vlonder wegrotten, waardoor soms de erin aangebrachte spijkers of schroeven door de dakbedekking prikken. De vlonders leiden ook vaak tot vervuiling van het dak. Als u op een bestaand dak een terras wilt maken, is het daarom beter een tegels te gebruiken.
Plantenbakken die op het dak worden geplaatst, hebben altijd drainagegaten voor het afvoeren van overtollig regenwater. De binnenkant van de bakken moet worden bekleed met ‘worteldoek’ dat voorkomt dat de wortels tot buiten de bak doorgroeien. Het worteldoek moet uit één geheel bestaan of in elkaar gevouwen overlappingen hebben.
Verder mag de aarde niet kunnen uit- spoelen, waardoor de hemelwaterafvoer kan verstoppen. Daarvoor wordt een speciaal filtervlies gebruikt. Onder een plantenbak brengt u een beschermlaag aan van bijvoorbeeld vezelrubber.
Als u een daktuin (aarde en begroeiing op het dakoppervlak) wilt aanleggen, moet u een gespecialiseerde firma in de arm nemen, omdat hieraan nogal wat haken en ogen vastzitten. Van de extra warmte-isolatie van zo’n dakbedekking mag u overigens niet veel verwachten.
Ook als op een omgekeerd dak (op het isolatiemateriaal) een dakterras of daktuin komt, gelden er speciale eisen, vooral wat betreft druksterkte. Ook hiervoor schakelt u ons in.