Bijzondere dakpannen

Voor elk type dakpan zijn er de nodige bijzondere pannen. Voor de nok van het dak is er de nokpan (ook vorstpan, nokvorst en kortweg vorst genoemd). Soms zit er een gaatje in, waardoor hij kan worden vastgeschroefd aan de nokbalk.
De verbinding tussen de nokpannen en de overige pannen kan worden gemaakt via speciale ‘bovenpannen’, die aan de bovenkant recht zijn.
Als geen bovenpannen worden gebruikt, wordt de ruimte tussen de nokpannen en de bovenste rij gewone pannen met specie of een speciale flexibele mortel dichtgezet. In dat geval zal het nodig zijn ventilatiepannen toe te passen voor de ventilatie van de dakconstructie.
Onder de vorsten wordt voor de afdichting ook wel gebruikgemaakt van loodslabben, een speciale kunststof slab of een ventilerende ondervorst. Er zijn diverse mogelijkheden. Voor de uiteinden van de nok van het dak zijn er nog de linkse en rechtse eindvorsten’.
Voor afdekking van een hoekkeper wordt een hoekkepervorst ofwel schubvorst gebruikt, die op dezelfde manier als de vorstpannen wordt aangebracht.
De aansluiting van het pannendak aan de kopgevel vindt plaats met linkse en rechtse gevelpannen, die zo nodig met schroeven kunnen worden vastgezet aan de windveer: de plank die wordt gebruikt voor afwerking van de schuine daklijn.
Aan de onderzijde van het dak kan een onderpan worden toegepast, als extra beveiliging tegen stuifsneeuw en slagregen. Vooral bij daken met een slechts lichte helling worden aan de onderzijde onderpannen aanbevolen.
Verder zijn er ook nog ventilatie- en doorvoerpannen voor de doorvoer van ontluchtingsbuizen en dergelijke. Onder een kilkeper moet een waterdichte afsluiting zitten, van zink of van een speciale kunststoffolie.

Bijzondere dakpannen:

a. Begin-omloopvorst (eindvorst) met sluitkapje
b. Omloopvorst
c. Begin-omloopvorst
d. Linkergevelpan
e. Gewone dakpan
f. Rechtergevelpan
g. Linkergevelonderpan
h. Onderpan met teruggezette lip
t. Rechtergevelonderpan