Onderdakfolie

Een pannendak is nogal open. Bij hevige wind en regen tegelijk zal er niet zo snel water onder komen, maar bij stuifsneeuw is dat, zelfs bij toepassing van onderpannen, soms wel mogelijk. Smeltende stuifsneeuw kan lelijke lekkages geven.

Hellende daken worden tegenwoordig dan ook uitgerust met een onderdakfolie (ook onderdakmembraan en mandragende folie genoemd). Dit is een kunststoffolie die wel waterdicht, maar niet dampdicht is. Daardoor kan waterdamp toch uit de constructie ontsnappen. Vraag voor de toepassing van deze folie advies aan een deskundige leverancier, omdat verkeerde folie of verkeerd aanbrengen tot grote schade kan leiden.