Dakconstructie

Er zijn zo veel dakvormen, bijzondere details en dakbedekkingsmaterialen dat je er duizelig van kunt worden. Zelfs op één huis zitten vaak verscheidene soorten daken, typen dak doorvoer en materialen. Toch kan een dak worden ingedeeld in één van twee hoofdcategorien: plat dak en hellend dak.
Voordat een dak kan worden gebouwd, moet de constructie worden berekend, om te bepalen waar de dragende en verstijvende onderdelen komen en hoe sterk ze moeten zijn.
Behalve met het gewicht van de dakbedekking wordt rekening gehouden met onder meer de natuurkrachten (zoals wind, water en sneeuwlast) die erop inwerken. Daarnaast moet er ook aan worden gedacht dat er mensen op het dak gaan werken.
Als een het ander niet in orde is, gaat het dak vervormen en doorzakken. In het ergste geval kunnen zelfde de muren waarop het dak steunt, gevaar lopen. Laat een nieuwe dakconstructie, tenzij voor een klein schuurtje en dergelijke, dan ook altijd door een bouwkundig constructeur berekenen. Om te voorkomen dat er te veel warmte door het dak ontsnapt of dat het binnen te warm wordt, moet het thermisch worden geïsoleerd. Daar komt heel wat bij kijken, want bij verkeerd aangebrachte isolatie kunnen er ernstige problemen ontstaan.